For trænere

Skema til refundering af udlæg
Hent som Excel fil

Hent som pdf fil

Hent som OpenOffice regneark
OpenOffice.org er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling, regneark, diagrammer, præsentationer, databaser, tegninger og websideredigering. Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice.org, da kontorpakken udgives under open source-licensen LGPL. Se: http://da.openoffice.org/ OpenOffice.org understøtter den produkt- og platformsuafhængigeåbne standard ODF (ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format).

Skema til refundering af udgifter til aftensmad

Hent som pdf fil

Skema til refundering af rejseudgifter
Hent som Excel fil
Hent som pdf fil

Bemærk at udgifter dækkes kun ifølge klubbens retningslinjer.
Er du i tvivl om noget vedr. dækning af udgifter så kontakt klubbens kasserer før pengene bruges!

Obs! Som noget nyt afregnes rejseudgifter månedsvis. Dvs. at der skal indsendes bilag for rejseudgifter hver måned. Løbende måned +30 dage. Det er vigtigt at dette bliver overholdt!!


Forrige side: Forsikring
Næste side: Kursusmateriale fra DIU