Værdier for SSF1896

I SSF 1896 vil vi:

  • udvise tillid til hinanden.
  • være troværdige.
  • have respekt for hinanden.
  • have respekt for dommer, officials og konkurrenter.
  • arbejde for godt kammeratskab.
  • være seriøse med vores sport, klubbens, holdets og egne mål.
  • være gode vindere.

Det er dig og dine klub kammeraters ansvar, at vi alle lever op til det!

Hvorfor værdier:

Værdier er det vi handler ud fra. Vi har alle et sæt værdier, som er grundlæggende for den måde vi handler på. Værdier har vi fra vores forældre, omgangskreds, kultur, religion og andet, som vi har mødt i vores opvækst/liv. Værdier ændre sig også gennem livet. Nogle værdier er fælles og andre er personlige. En personlig værdi kunne være det at løbe på skøjter. I vores forening er det en fælles værdi, som vi faktisk ikke behøver at definere, for 99,9% af os, vil netop gerne løbe på skøjter! Når vi nu er "Enige" om den værdi, så søger vi sammen med andre, som også har den personlige værdi og dermed får vi en skøjteklub. Nu er det sådan, at vi jo er nødt til at være enige om andet end det at stå på skøjter, for at kunne fungere som klub! Vi skal jo dybest set have det godt, når vi er i klubben, ellers holder man op med at stå på skøjter - og så er der ingen klub. Det bliver kedeligt! Hvis vi alle har et sæt værdier, som vi handler efter, så vil vi meget nemt kunne rette problemer, der måtte opstå og - bedst af alt - helt undgå problemer. Når alle for eksempel er enige om, hvad godt kammerat skab er, og handler efter det, så vil vi få et bedre kammeratskab i klubben og på holdene. Det samme gælder for alle de andre værdier.


Forrige side: Helle Schaufuss
Næste side: Vedtægter