Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Invitation til (udskudt) ordinær generalforsamling for SSF1896.


Kære medlemmer for sæsonen 2020/2021.

Grundet Covid 19 måtte vi desværre udsætte vores generalforsamling planlagt til afholdelse tilbage i april måned. Nu vender vi stærkt tilbage til sæsonopstart og er klar til afholdelse.


OBS: Tilmelding nødvendig 

Tid: søndag d. 19. september kl. 16.00 til ca.18:00 (Mulighed for smørbrød fra ca. 18:00-18:45)


Sted: Det foregår i Caféen over skøjtehallen (adgang via forhallen og op ad trappen)


Tag børnene med: Du meget velkommen til tage børnene med. Vi har booket isen til børn under 16 år mellem kl.16-18. (OBS: kun muligt for børn, hvis forældre deltager i GF)


Vi sørger for, at tage de rette Covid-19 forbehold.


Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsesmailen (bestyrelse@ssf1896.dk) senest tre uger før generalforsamlingen. 


Endelig dagsorden med relevante bilag (inkl. regnskab, budget og kontingentfastsættelse) offentliggøres 14 dage før.


Ved ankomst, bedes I melde jer ved indgangen, da alle deltager skal registres, så der er styr på deltager antal samt antal stemmeberettigede. 


Længere nede på siden finder du link til tilmelding, Video af beretninger fra vores afdelingsformænd og foreløbig dagsorden. (siden her og tilmeldingseventet vil blive opdateret 14 dage før GF med endelig dagsorden og obligatoriske bilag)

5957 SSF - Årsrapport 2020.pdf

regnskab 2020

Grundbudget 2021 Fælles SSF.xlsx

Invitation og foreløbig dagsorden


Vel mødt - til en god og konstruktiv Generalforsamling


De bedste hilsner

Formand, Anita Hylke Møller

Hovedbestyrelsen SSF af 1896

Tilmeld dig her
Formandens video beretning (kunst)
Formandens video beretning (ishockey)Foreløbig Dagsorden

Foreløbig dagsorden til Ordinær Generalforsamling søndag d. 19. september 2021

(Skulle været afholdt i april 2021, udskudt grundet Covid 19)

 • Velkommen og valg af dirigent v. Anita, 5 min.
 • Valg af stemmetællere (alle afdelinger skal repræsenteres i stemmeaftællingen) v. Anita, 5 min.
 • Bestyrelsens beretning for det fortløbende år fremlægges til godkendelse v. Anita, 5 min
  • Se beretning fra Formand Ishockey Jeanette
  • Se beretning fra Formand Kunst Erik
 • Regnskab for det fortløbende år fremlægges til godkendelse
  • Regnskab for 2020 – ishockey v. Jeanette, 7 min.
  • Regnskab for 2020 – Kunst v. Anita/Marlene, 7 min.
 • Forslag til budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
  • Budget for 2021 – ishockey v. Jeanette, 5 min.
  • Budget for 2021 – Kunst v. Erik, 5 min.
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (siddende i to år) samt valg af 1. og 2. suppleant (siddende i ét år), 30 min.

       

       Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg

       Formand – Anita Møller

       Sportsansvarlig ishockey – Toke Drengsgaard

       Sportsansvarlig/formand kunst – Erik Nedergaard


       Bestyrelsesmedlemmer på valg

       Næstformand - Jeanette Beckmann (ønsker genvalg)

       Økonomiansvarlig - Marlene Mikkelsen (ønsker ikke genvalg)

       Menigt medlem - Helle Schaufuss (ønsker ikke genvalg)


       Suppleanter på valg

       Erik Nedergaard (kunst)

       Kent (ishockey)

 • Valg af kritisk revisor, 5 min.
 • Evt., 5 min