Generalforsamling 2023

Invitation til generalforsamling 2023

Indbydelse til Generalforsamling 2023.pdf


Kære medlemmer.

Så er det tid til den årlige generalforsamling.


Tid: Tirsdag  d. 18/4 kl. 19:00 

Sted: Det foregår i Lounge

Tilmelding: Ja tak af hensyn til indkøb af forplejning,  via event i Holdsport


Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsesmailen (bestyrelse@ssf1896.dk) senest tre uger før generalforsamlingen.  (d. 28/3 2023)


Endelig dagsorden med relevante bilag (inkl. regnskab, budget og kontingentfastsættelse) offentliggøres 14 dage før.


Ved ankomst, bedes I melde jer ved indgangen, da alle deltager skal registres, så der er styr på deltager antal samt antal stemmeberettigede. 


Mvh. Bestyrelsen

Jesper, Simon, Erik, Helle og Anita

Tekst
Der er ikke skrevet noget endnu